Kates-Thomsen Family Tree:Information about Christina Dorothea Elizabeth Keine