Kates-Thomsen Family Tree:Information about Marie-Madeleine Boesme