Kates-Thomsen Family Tree:Information about Christina Kappe