Kates-Thomsen Family Tree:Information about John Audeley Kegley