Kates-Thomsen Family Tree:Information about John George Kegley, Sr.