Kates-Thomsen Family Tree:Information about Alice "Ally" Kegley