Kates-Thomsen Family Tree:Information about John Edley Kegley