Kates-Thomsen Family Tree:Information about Susan Ann Kegley