Kates-Thomsen Family Tree:Information about Sarah Catherine Kegley