Kates-Thomsen Family Tree:Information about Lillian Florence Kates