Kates-Thomsen Family Tree:Information about Eusebe Beauregard