Kates-Thomsen Family Tree:Information about Edouard Beauregard