Kates-Thomsen Family Tree:Information about Domitilde Beauregard