Kates-Thomsen Family Tree:Information about Emma Beauregard