Kates-Thomsen Family Tree:Information about Josephte LaFontaine Fontaine