Kates-Thomsen Family Tree:Information about Bessie Palean Kates