Kates-Thomsen Family Tree:Information about Avis Henrietta Kates