Kates-Thomsen Family Tree:Information about Elva Delema Kates