Kates-Thomsen Family Tree:Information about James Elmer Kates