Kates-Thomsen Family Tree:Information about Francis Kates