Kates-Thomsen Family Tree:Information about John F. Carullo