Kates-Thomsen Family Tree:Information about Joe Carullo