Kates-Thomsen Family Tree:Information about Clara Diane Pennisi