Kates-Thomsen Family Tree:Information about William Dean Kates