Kates-Thomsen Family Tree:Information about Heather Lynn Kates