Kates-Thomsen Family Tree:Information about Nina Kates