Kates-Thomsen Family Tree:Information about Diane Susan Lammey