Kates-Thomsen Family Tree:Information about Karen Patricia Lammey