Kates-Thomsen Family Tree:Information about Florris Washington Koyen