Kates-Thomsen Family Tree:Information about Lillian Rebecca Koyen