Kates-Thomsen Family Tree:Information about Marinchen Pedersen Gron