Kates-Thomsen Family Tree:Information about Margrethe Pedersen Epsen