Kates-Thomsen Family Tree:Information about Poul Kofoed