Kates-Thomsen Family Tree:Information about John Leedy II