Kates-Thomsen Family Tree:Information about Gloria Jean Kinder