Kates-Thomsen Family Tree:Information about Shelli Monique Lockett