Kates-Thomsen Family Tree:Information about Edna Bowman