Kates-Thomsen Family Tree:Information about Leland Davis