Kates-Thomsen Family Tree:Information about Raymond Goodman