Kates-Thomsen Family Tree:Information about Anna Catherine Kegley