Kates-Thomsen Family Tree:Information about Rebecca Ann Kegley