Kates-Thomsen Family Tree:Information about Johann Ludwig Kegley