Kates-Thomsen Family Tree:Information about Hans Martin Kegley