Kates-Thomsen Family Tree:Information about George Arthur Kegley