Kates-Thomsen Family Tree:Information about Jared Kegley