Kates-Thomsen Family Tree:Information about Margaret Kegley