Kates-Thomsen Family Tree:Information about Abraham Kegley