Kates-Thomsen Family Tree:Information about Salome "Sally" Kegley