Kates-Thomsen Family Tree:Information about Isaac Kegley