Kates-Thomsen Family Tree:Information about Samuel Kegley